Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

Üdvözöljük a Beaphar honlapján! Ez az oldal (a rajta hivatkozott dokumentumokkal együtt) ismerteti azokat a felhasználási feltételeket, amelyek alapján használhatja a www.beaphar.xx ("webhelyünk") weboldalunkat. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket a használati feltételeket, mielőtt elkezdi használni oldalunkat. Oldalunk használatával Ön jelzi, hogy elfogadja a jelen használati feltételeket, és beleegyezik azok betartásába. Ha nem ért egyet ezekkel a használati feltételekkel, kérjük, tartózkodjon webhelyünk használatától.

Nem áll szándékunkban túl gyakran módosítani a feltételeket, de fenntartjuk ennek jogát. Javasoljuk, hogy a webhely meglátogatásakor még egyszer ellenőrizze a feltételeket, hogy biztosan elfogadja a legújabb feltételeket. Az oldal további használata ezt követően az új vagy módosított elemek elfogadását jelenti.

Rólunk

A www.beaphar.com a Beaphar BV („mi”) által üzemeltetett webhely. Érdeklődni lehet: P.O Box 7, 8100 AA Raalte, Hollandia.

Szállítói magatartási kódex

Elvárjuk beszállítóinktól, hogy megosszák értékeinket és elveinket, és azon a szinten dolgozzanak, amit elvárunk tőlük. Meggyőződésünk, hogy beszállítóinkkal együttműködve jobb hellyé tehetjük a világot. Azzal, hogy betartjuk magunkat a magas színvonalon, megőrizzük jó hírnevünket, és hozzájárulunk a közös üzleti sikerhez a jelen és a jövő generációi számára. Szállítói magatartási kódexünk egy példányát innen töltheti le.

Vásárlási feltételek


A Beaphar saját Általános Szerződési Feltételekkel rendelkezik a vásárlási rendelésekre. Itt töltheti le a Vásárlási Feltételeink egy példányát.

Hozzáférés az oldalunkhoz

Oldalunkhoz való hozzáférés ideiglenesen engedélyezett, és fenntartjuk a jogot, hogy az oldalunkon nyújtott szolgáltatást előzetes értesítés nélkül visszavonjuk vagy módosítsuk. Nem vállalunk felelősséget, ha webhelyünk bármilyen okból bármikor vagy bármely ideig nem elérhető. Időről időre korlátozhatjuk a hozzáférést webhelyünk egyes részeihez vagy a teljes webhelyünkhöz bármely felhasználó számára.

Ön felelős azért, hogy minden szükséges intézkedést megtegyen ahhoz, hogy hozzáférjen oldalunkhoz. Ön felelős azért is, hogy minden olyan személy, aki az Ön internetkapcsolatán keresztül felkeresi oldalunkat, ismerje ezeket a használati feltételeket, és betartsa azokat.

Szellemi tulajdonjogok

Mi vagyunk az oldalunk és az azon közzétett anyagokon található összes szellemi tulajdonjog tulajdonosa vagy engedélyese (beleértve, korlátozás nélkül, a webhelyünkön megjelenő védjegyeket). Ezeket a műveket szerzői jogi törvények és szerződések védik szerte a világon. Minden ilyen jog fenntartva.

 

Bár Ön személyes tájékoztatás céljából kinyomtathat egy példányt, és letölthet kivonatokat webhelyünk bármely oldaláról, és felhívhatja a szervezetén belül mások figyelmét az oldalunkon közzétett anyagokra. Azonban semmilyen módon nem módosíthatja az Ön által kinyomtatott vagy letöltött anyagok papíralapú vagy digitális másolatait, és nem használhat semmilyen illusztrációt, fényképet, videó- ​​vagy hangsort vagy grafikát a kísérőszövegtől elkülönítve.

Mindig elismerjük státuszunkat (és bármely azonosított közreműködőt), mint az oldalunkon található anyagok szerzői.

Tilos az oldalunkon található anyagok bármely részét felhasználnia kereskedelmi célokra anélkül, hogy erre engedélyt szerezne tőlünk vagy licencadóinktól.

Ha a jelen használati feltételek megsértésével kinyomtatja, lemásolja vagy letölti oldalunk bármely részét, az oldalunk használatához való joga azonnal megszűnik, és választásunk szerint vissza kell küldenie vagy meg kell semmisítenie az Ön által készített anyagok másolatait.

Bizalom

Az oldalunkon közzétett kommentárok és egyéb anyagok nem jelentenek tanácsot arra vonatkozóan, hogy mire kell hagyatkozni. Ezért elhárítunk minden olyan felelősséget, amely abból ered, hogy webhelyünk bármely felhasználója vagy bárki, aki értesülhet annak tartalmáról, az ilyen anyagokra támaszkodjon.

Változások az oldalunkon

Célunk, hogy oldalunkat rendszeresen frissítsük, ezért a tartalmat bármikor módosíthatjuk. Szükség esetén felfüggeszthetjük az oldalunkhoz való hozzáférést, vagy határozatlan időre bezárhatjuk. Az oldalunkon található bármely anyag bármikor elavult lehet, és nem vagyunk kötelesek frissíteni az ilyen anyagokat.

Felelősség

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak biztosítására, hogy pontos információk jelenjenek meg ezen az oldalon, azonban az oldalunkon megjelenített anyagokat feltétel vagy garancia nélkül bocsátjuk rendelkezésre. A törvény által megengedett mértékig mi, cégcsoportunk más tagjait és hozzánk kapcsolódó harmadik feleket kifejezetten kizárjuk

 • minden olyan feltétel, jótállás és egyéb feltétel, amelyre egyébként a törvény, a közös jog vagy a méltányosság törvénye utalhat;
 • bármilyen felelősséget bármilyen közvetlen, közvetett vagy következményes veszteségért vagy kárért, amely bármely felhasználónál a webhelyünkkel kapcsolatban, vagy az oldalunk, az arra hivatkozott webhelyek és bármely közzétett anyag használatával, használatának képtelenségével vagy használatának eredményeivel kapcsolatban merült fel. beleértve, korlátozás nélkül, minden felelősséget a következőkért:
  • bevétel- vagy bevételkiesés;

   üzlet elvesztése;

   elmaradt nyereség vagy szerződés;

   a várt megtakarítások elvesztése;

   adatvesztés;

   a vevőkör elvesztése;

   elvesztegetett gazdálkodási vagy irodai idő; és
   bármilyen más veszteség vagy kár, függetlenül attól, hogy  keletkezett-e, és akár jogsértésből (beleértve, de nem kizárólagosan, gondatlanságból), szerződésszegésből vagy egyéb módon okozott-e, még akkor is, ha az előre látható volt.

A jelen használati feltételekben semmi sem érinti felelősségünket a gondatlanságunkból eredő halálesetért vagy személyi sérülésért, sem a csalárd megtévesztésért vagy az alapvető ügyben való megtévesztésért, sem pedig más olyan felelősségünket, amely a vonatkozó jogszabályok szerint nem zárható ki vagy nem korlátozható.

Információk Önről

Az Önre vonatkozó információkat adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően dolgozzuk fel. Oldalunk használatával Ön hozzájárul az ilyen feldolgozáshoz, és biztosítja, hogy az Ön által megadott összes adat pontos.

Vírusok, hackelés és egyéb bűncselekmények

Szándékosan nem élhet visszaoldalunkkal vírusok, trójaiak, férgek, logikai bombák vagy más rosszindulatú, vagy technológiailag káros anyagok tudatos bejuttatásával. Nem kísérelhet meg jogosulatlan hozzáférést szerezni az oldalunkhoz, a szerverhez, amelyen az oldalunk található, vagy bármely, az oldalunkhoz kapcsolódó szerverhez, számítógéphez vagy adatbázishoz. Nem támadhatja meg webhelyünket szolgáltatásmegtagadási támadásokkal vagy elosztott szolgáltatásmegtagadási támadásokkal.

Minden ilyen jogsértést jelentünk az illetékes  hatóságoknak, és együttműködünk velük azáltal, hogy felfedjük  az Ön személyazonosságát. Ilyen jogsértés esetén az Ön oldalunk használatához való joga azonnal megszűnik. Nem vállalunk felelősséget az elosztott szolgáltatásmegtagadási támadások, vírusok vagy más technológiailag káros anyagok által okozott veszteségekért vagy károkért, amelyek megfertőzhetik az Ön számítógépes redszereit, számítógépes programjait, adatait vagy egyéb védett anyagait az oldalunk Ön általi használata miatt vagy a rajta vagy a hozzá kapcsolódó webhelyeken közzétett anyagok letöltésére.

Összekapcsolás

Honlapunkra hivatkozhat, feltéve, hogy ezt tisztességesen és törvényesen teszi, és nem sérti hírnevünket, és nem használja ki azt, de nem létesíthet olyan hivatkozást, amely az egyesülés bármilyen formáját sugallja, jóváhagyás vagy engedély nélkül a részünkről. Ennek hiányában nem hozhat létre hivatkozást olyan webhelyről, amely nem az Ön tulajdonában van. Oldalunk nem kerülhet keretbe semmilyen más webhelyen. Fenntartjuk a jogot a linkelési engedély előzetes értesítés nélküli visszavonására.

Ahol webhelyünk más webhelyekre és harmadik felek által biztosított forrásokra mutató hivatkozásokat tartalmaz, ezek a hivatkozások kizárólag az Ön tájékoztatását szolgálják. Nincs befolyásunk ezeknek a webhelyeknek vagy forrásoknak a tartalmára, és nem vállalunk felelősséget értük, illetve a használatukból eredő veszteségekért vagy károkért.

Tiltott használat

Oldalunkat kizárólag törvényes célokra használhatja. Nem használhatja webhelyünket olyan módon, amely sérti a vonatkozó helyi, nemzeti vagy nemzetközi törvényeket vagy rendelkezéseket; bármilyen módon, amely jogellenes vagy csalárd, vagy bármilyen jogellenes vagy csalárd célja vagy hatása van; kiskorúak bármilyen módon történő bántalmazása vagy megkísérlése céljából; bármely kéretlen vagy nem engedélyezett reklám vagy promóciós anyag továbbítása vagy küldésének biztosítása, vagy a megkeresés bármely más formája (spam); vagy szándékosan bármilyen adatot továbbítani, olyan anyagot küldeni vagy feltölteni, amely vírusokat, trójai falókat, férgeket, időzített bombákat, billentyűleütés-naplózókat, kémprogramokat, reklámprogramokat vagy bármilyen más káros programot vagy számítógépes kódot tartalmaz, amely bármilyen számítógépes szoftver működését hátrányosan befolyásolja, vagy hardver.

Ön beleegyezik abba is, hogy jogosulatlanul nem fér hozzá, nem zavarja, nem rongálja webhelyünk bármely részét; bármely berendezés vagy hálózat, amelyen oldalunkat tárolják; az oldalunk biztosításához használt szoftver; vagy bármely harmadik fél tulajdonában lévő vagy használt berendezés, hálózat vagy szoftver.

Felmondás

 

Saját belátásunk szerint határozzuk meg, hogy megsértették-e ezeket a használati feltételeket azáltal, hogy Ön oldalunkat használja. Ha jogsértés történt, megtehetjük az általunk megfelelőnek ítélt lépéseket.

A jelen használati feltételek megsértése a következő lépések mindegyikének vagy bármelyikének megtételéhez vezethet:

 • az oldalunk használatára vonatkozó jogának azonnali, ideiglenes vagy végleges visszavonása;
 • figyelmeztetés kibocsátása Önnek;
 • jogi eljárás Ön ellen a jogsértésből eredő összes költség (beleértve, de nem kizárólagosan az ésszerű adminisztratív és jogi költségeket) kártalanítási alapon történő megtérítése érdekében;
 • további jogi lépéseket Ön ellen; és

az ilyen információk nyilvánosságra hozatala a bűnüldöző hatóságok számára, amennyiben úgy ítéljük meg, hogy szükséges.

Kizárjuk a felelősséget a jelen használati feltételek megsértése miatt tett intézkedésekért. A fent leírt válaszok nem korlátozottak, és megtehetünk minden olyan intézkedést, amelyet ésszerűen szükségesnek tartunk.

Variációk

Ezeket a felhasználási feltételeket az oldal módosításával bármikor felülvizsgálhatjuk. Időről időre meg kell néznie ezt az oldalt, hogy tájékozódjon az esetleges változtatásokról, mivel ezek kötelező érvényűek Önre nézve. A jelen használati feltételekben foglalt egyes rendelkezéseket a webhelyünkön máshol közzétett rendelkezések vagy közlemények is felválthatják.

Köszönjük, hogy meglátogatta oldalunkat!